Artykuł sponsorowany

W jaki sposób przeprowadza się geodezyjny podział nieruchomości gruntowej?

W jaki sposób przeprowadza się geodezyjny podział nieruchomości gruntowej?

Podział nieruchomości gruntowej to nieodzowny element wielu procesów inwestycyjnych, takich jak budowa domu czy realizacja większego przedsięwzięcia deweloperskiego. Procedura ta pozwala na wydzielenie nowych działek z istniejącej nieruchomości, co umożliwia sprzedaż części gruntu lub podział majątku między współwłaścicieli. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, jak przebiega geodezyjny podział nieruchomości gruntowej oraz jakie są jego etapy.

Przeczytaj również: Jak przebiega tyczenie budynków?

Jak przebiega podział nieruchomości przez geodetę?

Pierwszym krokiem w procesie podziału nieruchomości jest zgłoszenie zamiaru podziału do właściwego starostwa powiatowego. W zgłoszeniu należy określić cel podziału oraz przedstawić plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki istnieje. Następnie starostwo sprawdza, czy planowany podział jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wszystko jest w porządku, starostwo wydaje decyzję o możliwości podziału nieruchomości.

Następnym etapem podziału nieruchomości we Wrocławiu czy innym mieście jest wybór geodety, który będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu podziału nieruchomości. Geodeta powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań. W ramach swojej pracy geodeta dokonuje analizy dokumentacji dotyczącej nieruchomości, przeprowadza pomiary geodezyjne oraz sporządza projekt podziału. Projekt ten zawiera między innymi informacje o przebiegu granic nowo powstałych działek oraz ich powierzchni.

Przed zatwierdzeniem projektu podziału przez starostwo, konieczne jest uzyskanie opinii sąsiednich właścicieli nieruchomości. W praktyce oznacza to, że należy poinformować sąsiadów o planowanym podziale oraz przedstawić im projekt geodezyjny. Sąsiedzi mają prawo zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia dotyczące planowanego podziału. Jeśli nie zgłoszą one żadnych zastrzeżeń w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia, uważa się, że wyrażają zgodę na realizację podziału.

Ostatecznym etapem procesu jest zatwierdzenie projektu podziału przez starostwo powiatowe. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony sąsiadów oraz zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, starostwo wydaje decyzję zatwierdzającą podział. Następnie geodeta wykonuje tzw. "pomiary realizacyjne", czyli sprawdza, czy podział na gruncie został przeprowadzony zgodnie z projektem. Po pozytywnym zweryfikowaniu tych pomiarów, geodeta sporządza protokół.