Artykuł sponsorowany

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenia komunikacyjne to niezbędny element posiadania pojazdu. W ofercie firm ubezpieczeniowych znajdziemy wiele opcji, które mają na celu ochronę zarówno naszego samochodu, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Warto zatem poznać różne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ich zakres, aby móc świadomie wybrać odpowiednią polisę.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Jest to podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego w wyniku kolizji czy wypadku spowodowanego przez posiadacza polisy. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i jego brak może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych oraz utratą prawa jazdy. Warto zwrócić uwagę na zakres świadczeń oraz sumę gwarancyjną, która będzie odpowiadać za pokrycie ewentualnych odszkodowań. W Komornikach ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i nieobowiązkowe bez większego problemu znajdziesz w jednej z firm specjalizującej się w pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie AC – Auto Casco

Drugim popularnym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest Auto Casco, zwane potocznie AC. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które ma na celu ochronę naszego pojazdu przed różnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak kradzież, włamanie, uszkodzenia wynikające z wypadków czy kolizji. Ubezpieczenie AC może być wykupione w różnych wariantach, a jego zakres oraz cena zależą od wartości samochodu, wieku kierowcy czy miejsca parkowania. Przed wyborem odpowiedniej polisy warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby oraz porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych.

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Oprócz podstawowych ubezpieczeń OC i AC, na rynku dostępne są również dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Do najbardziej popularnych należy Assistance, czyli pomoc drogowa, która obejmuje m.in. holowanie pojazdu, naprawy na miejscu czy transport do warsztatu. Innym przykładem jest ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), które pokrywa koszty leczenia oraz ewentualne odszkodowania w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy lub pasażerów. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie szkód własnych (tzw. Swoją Drogą), które pokrywa koszty naprawy naszego pojazdu, nawet jeśli to my spowodowaliśmy kolizję.